Передача оформленных заказов
POST https://mailganer.com/api/v1/recomend/orders/
Список параметров запроса (json)
Пример запроса
{
  "api_key": "***", // api ключ
  "source_id": "50883", // id списка
  "orders": [
    {
      "id": "12345", // номер заказа
      "status": "Новый", // статус заказа
      "channel": "domain.com", // всегда mailganer.com
      "date": "1619155834", // дата заказа в формате timestamp
      "email": "email@domain.com", // имейл покупателя
      "value": {
        "total": 0.0 // сумма заказа
      },
      "items": [
        {
          "id": 0, // id первого товара в заказе
          "price": 0.0, // цена товара
          "quantity": 0.0, // количество
          "categories": [1, 2, 3] // id категори товара
        }
      ]
    }
  ]
}
Список параметров ответа (json)
Пример на Postman
Close
Мы на связи
Telegram
Mail